webinar register page

Webinar banner
הדפסה בתלת-ממד ברפואת שיניים - יתרונות | שימושים | חומרים
בוובינר יתארח רופא השיניים ד"ר רפי רומנו, שידבר על השימוש בהדפסות תלת-ממד כחלק מתהליכי העבודה שלו במרפאה, בדגש על יתרונות ושימושים לרופאי השיניים, תוך מתן טיפים להדפסה נכונה ומהירה.
בנוסף, ד"ר אליסה פראדרי מחברת
Formlabs
המובילה הדפסה תלת-ממדית מדויקת ליישומים דנטליים, תשיק את הפיתוחים החדשים לחומרי הדפסה דנטליים לכתרים ולגשרים זמניים, תוך מתן דוגמאות ליישומים מהעולם.

על מה נדבר:
• טיפים להדפסה נכונה ומהירה מפי ד"ר רפי רומנו, הדפסת מודלים לצרכי תיעוד, יישומים לתזוזות שיניים קטנות ואפליקציות לסימון ותיוג המודלים
• השקת חומרים דנטליים חדשים המתאימים במיוחד ליישומים בעולם רפואת השיניים
• הצגת סיפורי לקוח במרפאות דיגיטליות מרחבי העולם

Jul 23, 2020 08:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Systematics.