webinar register page

Webinar banner
ייעול תהליכים באמצעות הדפסה בתלת-ממד של מקבעים, ג'יגים
>>לרוב, מקבעים מיוצרים בכמויות קטנות ולכן מתאימים מאוד לייצור בהדפסה תלת-ממדית, שכן טכנולוגיה זו מצטיינת בהדפסת פריטים בודדים בזמן קצר ובעלות נמוכה מאוד, בהשוואה לאמצעי ייצור קונבנציונאליים כדוגמת עיבוד שבבי, יציקה ועיבוד בחום.

>>בוובינר נלמד על מקבעים לריתוך, מקבעים לתהליכי ייצור ומקבעים לבדיקת איכות ונציג מקרי בוחן.

>>נראה שלהדפסה בתלת-ממד יש מקום ברצפת הייצור ושניתן לייעל תהליכים על ידי שימוש בחלקים מודפסים, בהנחה שהם בעלי תכונות מתאימות כגון: חוזק, קשיחות, עמידות כימית ועמידות תרמית, כדוגמת החלקים במדפסות
Markforged

Aug 26, 2020 03:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

גיא ירוס
מהנדס אפליקציה בתחום ההדפסה בתלת-ממד @Systematics