webinar register page

Webinar banner
Markforged METAL X Part 2 הדפסת חלקי מתכת בקלות ובמהירות
<<הצטרפו אלינו לחלק השני של סדנת הדפסת חלקי מתכת>>
טכנולוגיית ההדפסה של חלקי מתכת הפכה בשנים האחרונות לפיתרון יציב ורלוונטי, עם היבט משמעותי לייעול וקיצור זמנים בתהליכי תכנון, פיתוח וייצור אל מול פתרונות ייצור אחרים.
הטכנולוגיה המובילה של הדפסה במתכת תהפוך את תהליכי העבודה למהירים ופשוטים הרבה יותר, עם יתרון של מדפסת
FDM
שאינה גדולה בדומה למערכות הכבדות הקיימות בשוק ויתרון של עלות מול איכות.

לימדו איתנו בוובינר הבא על הצעדים הראשונים באימוץ הדפסת חלקי מתכת בתלת-ממד בארגונכם
על מה נדבר:
• סקירה של פתרון הדפסת חלקי מתכת
Markforged Metal X
• הצגת מעטפת הביצועים של המדפסת
• סקירת מגוון חומרי ההדפסה, בדגש על תכונות מכניות וביצועים של מתכות מובחרות

Jul 29, 2020 03:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

גיא ירוס
מהנדס אפליקציה בתחום ההדפסה בתלת-ממד @Systematics