webinar register page

Webinar banner
להביא את עוצמת העיבוד המרחבי אל השרת - פירסום שרותי GeoProcessing services של ESRI
שרות Geoprocessing מאפשר להפיץ בקלות ובמהירות את יכולות הניתוח החזקות והמתקדמות של כלי המדף (ArcMap / ArcGIS Pro) כשירותי רשת אותם ניתן לצרוך מכל מקום מלקוחות web או מכלי לקוח אחרים של esri
בוובינר זה נעבור צעד אחר צעד על הנקודות הבאות:
1)יצור כלי מקומי בפיתון תוך שימוש בספרית ArcPy
2)התאמת הכלי לפרסום כשרות (שכבות זמניות, גישה לשכבות קבועות בבסיס הנתונים וכו).
3)בדיקות תקינות ופרסום
4)הבנת תהליך הפרסום לעומק והשינויים שמרחשים בסקריפט לאחר הפירסום
5)הבנת תהליך ההרצה ואיך השרת מבצע אותו
6)הרצת השרות המפורסם מתוך web (באפליקצית Web App Builder)
7)דמיון והבדלים בין התהליך ב- ArcMap ובין Pro
הצטרפו למודי בוכבינדר לוובינר שיתן לכם כלים חיוניים לעבודה.

Aug 20, 2020 11:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading