webinar register page

Webinar banner
שילוב תהליכי AI וניתוח מרחבי באמצעות כלי GIS של ESRI לקבלת תובנות
טכנולוגיית ה -GIS של esri מציעה מגוון אפשרויות לפיתוח והפעלת מודלים של רשתות עמוקות, מקצה אל קצה, באופן אינטואטיבי ופשוט ליישום. עם זאת - זהו רק קצה הקרחון של הפוטנציאל הקיים בשילוב יכולות אלו בתוכנית העבודה של ארגונכם!
אחד היתרונות המשמעותיים טמון ביכולת לשלב את תהליך ה- AI כחלק מתהליך נרחב, המאפשר שימוש במאות כלי הניתוח הגיאוגרפים, השיתוף וההצגה בכדי להגיע לתובנות מעמיקות. מוזמנים להצטרף לוובינר בו יציג אוריה לבקוביץ מצוות מומחי סיסטמטיקס, תהליך מתקדם המשלב שני מודלים שונים לניתוח תמונה כחלק מתהליך רחב הבוחן את הקשר בין הממצאים.
הנושאים שיוצגו בוובינר:
• תהליך פיתוח שני מודלים שונים לניתוח רסטר באמצעות מחברות פייטון – משלב הכנת הנתונים ועד לאימון.
• תהליך הסקת נתונים מהמודלים.
• שילוב התוצאות כחלק מתהליך המשך במסגרתו יוצגו:
o דוגמאות לטכניקות לאימות הנתונים.
o שילוב תהליכי GP לניתוח הקשר בין הנתונים.
o שילוב טכניקות open source לניתוח טבלאי של הנתונים.
o הצגת הנתונים ביישום דשבורד לקבלת תמונת מצב מלאה.
בסיום הוובינר תוכלו להבין את האופן והפרקטיקה בהם שילוב טכניקות AI וניתוח מרחבי יכולים לספק לארגונכם כלים מתקדמים לקבלת תובנות.

Nov 26, 2020 11:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Systematics.