webinar register page

Webinar banner
סיווג של מודלים תלת מימדיים בעזרת למידה עמוקה
הייצוג הנפוץ ביותר של צורות תלת מימדיות בגרפיקה ממוחשבת הוא באמצעות Triangle Mesh. בשיטה זו מייצגים את הצורות על ידי משולשים המחוברים זה לזה במרחב התלת מימדי.

בהרצאה נסקור כיצד שיטת ייצוג זו ניתנת לשימוש לצורך סיווג של מודלים תלת מימדיים בעזרת למידה עמוקה בסביבת MATLAB.
ההרצאה תתבסס על גישת MeshWalker של אלון להב ואיילת טל מהטכניון, אשר לומדת את הצורה ישירות מתוך Mesh נתון. הנ"ל מתבצע באמצעות ייצוג של ה-Mesh על ידי הליכות אקראיות על המשטח, אשר מוכנסות לתוך רשת בעלת זיכרון אשר "זוכרת" את ההיסטוריה של ההליכה. אחד מיתרונותיה של גישה זו הוא שגם מספר מועט של דוגמאות הינו מספיק לצורה למידה איכותית.
במסגרת הוובינר יוסבר הרקע התיאורטי של השיטה וכן תוצג דוגמה מעשית כולל בניה של רשת ואימון מהיר שלה באמצעות MATLAB.

מרצה ראשי: יואב ברסלר, מומחה צבע.
בשיתוף עם רועי פן, מהנדס יישומים בתחום ה-Deep Learning, סיסטמטיקס.

Dec 27, 2020 10:30 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register