webinar register page

Webinar banner
ישר מהשטח עם ESRI- אפליקציות מובייל לקליטת ועריכת נתונים מהנייד או הטאבלט
מוזמנים להצטרף לליאור אורקין וללמוד על מגוון אפליקציות לקליטת נתונים מהשטח.
במסגרת הוובינר :
• נעבור יחד על שלושת אפליקציות קליטת נתונים המרכזיות - survey123, Collector ו- Quick capture ונראה מה ההבדלים ביניהם, איך משתמשים בהן בצורה נכונה ונבנה יחד פרויקט ראשוני בכל אחת.
• נתאים כל אפליקציות למצב בו היא הכי מתאימה – קליטה עם דגש עם סקר, קליטת נתונים עם דגש על המפה, קליטת נתונים מהירה ויעילה יותר.
• נציג כמה טיפים נוספים כמו שילוב של האפליקציות יחד ומעבר ביניהן, יצירה של דוחות על הישויות שנקלטו ואוטומטיזציה של התהליך.
• לסיום, נציג גם את אפליקציית ה-Field maps שתשלב את היכולות והייחודיות של שאר האפליקציות.

Aug 6, 2020 11:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Systematics.