webinar register page

Webinar banner
הגדרת רכיבים גמישים flexible components בהרכבה
במהלך הוובינר נלמד:
• להכיר את אחת התוספות המעניינות והמדוברות ביותר בגרסת SOLIDWORKS 2020. באמצעות היכולת החדשה תוכלו להמחיש את תנועת הקפיצים, הבוכנות וכו'.
• תוכלו ללמוד להגדיר נכון את הרכיבים, מתי ואיך כדאי להשתמש ואף תוכלו להוריד את הקבצים ולתרגל בעצמכם.

הסמינר מיועד ל:
• כל קהל המתכננים המכניים

Jul 30, 2020 02:30 PM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Nina Bermin
מהנדסת אפליקציה, פתרונות SOLIDWORKS @Systematics