webinar register page

Webinar banner
סיכום חידושים והתפתחויות שהוצגו במליאת כנס המשתמשים העולמי של Esri
כנס המשתמשים העולמי השנתי של Esri הנו אירוע השיא של קהיליית ה- GIS העולמית בכלל ושל לקוחות Esri בפרט. השנה ייערך הכנס במתכונת ייחודית ווירטואלית ,מתוקף הנסיבות העולמיות הייחודיות, אבל הדבר לא ימנע ממליאת הפתיחה להיות אירוע מפתיע, מרתק ומלא חידושים. לאלו מכם ש"יפספסו" את שידור המליאה וגם לאלו שראו את השידור אבל מעוניינים לקבל תקציר מסכם של החידושים והמגמות שהוצגו – נשמח אם תצטרפו אל מור יפה מצוות סיסטמטיקס להצגה תמציתית של עיקרי הדברים.

Jul 23, 2020 11:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading