webinar register page

Webinar banner
ניתוחי BigData זה לא רק עם שרת – מה ניתן לעשות באמצעות ArcGIS Pro עם נתוני-עתק
נתוני עתק (BigData) מציבים אתגר מסוג חדש עבור כל מערכת מידע – וגם עבור ה- GIS. כלי ה-Desktop GeoAnalytics ב- ArcGIS מאפשרים ניתוח המשלב זמן ומרחב לזיהוי קשרים ודפוסים על פני כמות גדולה מאד של נתונים.
בגרסאות החדשות של Pro נוספו כלים ושיפורים חדשים לארגז הכלים של ה- GeoAnalytics Desktop, כמו גם היכולת להקים BigData Connections להתחברות ישירה אל מאגרי מידע ייעודיים לנתונים מסוג זה.
היתרון של כלים אלה הינו ביכולת להשתמש בכח עיבוד מקבילי המופעל באמצעות Apache Spark על המחשב השולחני.

הצטרפו למיכל גרינולד לוובינר בו יוצגו ויודגמו :
•דרכים בהן ניתן להשתמש בכח העיבוד המקבילי של ArcGIS Pro
•הוצאת תובנות מנתוני Big Data.
•כלים ושיפורים חדשים בכלי ה- Desktop GeoAnalytics לשיפור ניתוח
נתוני BigData והיכולת להתחבר אליהם.

Oct 15, 2020 11:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading