webinar register page

Webinar banner
ייצור קוד C מקוד MATLAB, זה אפשרי !
כיצד ניתן לקחת קוד MATLAB ולייצר ממנו קוד יעיל ומהיר, שעושה שימוש בכל יכולות המעבד עליו הוא רץ, וכל זאת – בצורה אוטומטית?
מטרת וובינר זה, היא לקחת אתכם דרך השלבים הראשוניים של הפיכת קוד MATLAB לקוד שרץ על סביבת מעבד.
נדון בלמה ואיך עושים זאת, על מה חשוב להסתכל ולעדכן כשנוקטים בגישה הזאת ואיך זה יכול לחסוך זמן,
הנושאים בהם נתמקד הם:
• המרה אוטומטית של קוד MATLAB לקוד C/C++/CUDA
• אינטגרציה עם קוד C קיים
• שיטות שונות לשליטה בנראות הקוד המיוצר
• דוגמאות וטיפים ליצירת קוד תוכנה אופטימלי ולשיפור הביצועים שלו.

הצטרפו ללורן סממה, לשעה של למידה בנושא המרת קוד באופן אוטומטי - הדרך הקלה והנוחה ליצירת קוד embedded מתוך MATLAB.
עם הכלים והמידע שתקבלו באירוע זה, תוכלו מיד להתחיל לעבוד עם טכנולוגיה זו ולקדם את תהליך הפיתוח שלכם.

Aug 11, 2020 10:30 AM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Systematics.