webinar register page

Webinar banner
עיבוד אות ולמידה עמוקה לסיגנלים רפואיים
השימוש בטכניקות בינה מלאכותית עבור אותות הולך וגובר בענפים שונים עבור מגוון רחב של יישומים. רבים מהיישומים הללו הם בתחום הרפואי לדוגמה ניתוח אותות פיזיולוגיים וניטור מטופלים. בוובינר זה, נשתמש באותות פיזיולוגים על מנת להמחיש את השימוש הפרקטי בגישת ה- Deep learning באמצעות MATLAB.

בוובינר זה נלמד על:
• תיוג יעיל ואינטראקטבי של אותות פיזיולוגים באמצעות ה-Signal Labeler App.
• חילוץ מאפייני זמן-תדר בצורה ידנית ואוטומטית.
• תכנון רשתות בצורה אינטראקטיבית על ידי ה- Deep Network Designer App ואופטימיזציה של היפרפרמטרים.

הצטרפו להגר חן ל 45 דק של למידה ממוקדת שתוכלו לאמץ לעבודה היומיומית שלכם.

Oct 29, 2020 10:30 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register