webinar register page

Webinar banner
Deep Learning עם קוד פתוח או עם MATLAB? או גם וגם?
בשנים האחרונות צצו סביבות שונות המאפשרות פיתוח רשתות למידה עמוקה. הסביבות נבדלות ביניהן במגוון היבטים – עלות שימוש, יכולות, מהירות, גודל קהילת המשתמשים ועוד.
בוובינר זה נעמוד על ההבדלים בין הסביבות ה"חינמיות" לבין MATLAB, ונראה מתי נכון להשתמש בכל אחת בנפרד, ומתי מומלץ לשלב בין סביבות על מנת ליהנות מכל העולמות.
אחת הדוגמאות לביצוע שילוב שכזה, היא חברת 1702ai, המשתמשת גם ב-MATLAB וגם ב-TensorFlow עבור תהליך הפיתוח שלה, במטרה לאתר נשקים בסרטונים ממצלמות אבטחה באמצעות Deep Learning.
ג'ו לוי, המייסד והמנכ"ל של החברה, יתארח בוובינר ויספר על הניסיון שלו בשילוב בין מספר סביבות, שאיפשר לו לנצל את היתרונות של כל אחת מהן.
מרצה: רועי פן, סיסטמטיקס.

Aug 25, 2020 10:30 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading